Son Piaz hướng dẫn Cách đăng ký ví điện tử momo – Hướng dẫn liên kết momo với ngân hàng

Son Piaz hướng dẫn Cách đăng ký ví điện tử momo – Hướng dẫn liên kết momo với ngân hàng

Các bạn lưu ý là khi mình đăng ký tài khoản ngân hàng thì mang theo 1 cmnd của mình rồi yêu cầu mở tài khoản giao dịch có liên kết với Internet Banking, và lấy tên đăng nhập là mình sử dụng được ngay.

Mã khuyến mãi của mình: 01646.513.900